Картини красотата на изкуството вплетена в съвременният интериорен дизайн

Съотношението между архитектурата и предметите на изящното изкуство се нарича голям синтез. Разположението, тематиката както и размерът на живописните, графичните и склупторните творби в жилищния интериор се определя в зависимост от функционалнато значение на дадена зона в интериора, както и от определеният стил в който е решен. Пейзажи, портрети, графики, абстрактни композиций, натюрморти, арт фотография или стенописи могат да намерят място във всяко кътче на Вашият интериор като ще създадат едно неповторимо проостранство. Създайте зашеметявщ интериор с красиви и нестандартни произведения на изящното изкуство!

Copyright ©2017 . Всички права запазени